Polska-Reduta-1934,-nr-1.-s.22b

Polska-Reduta-miesięcznik-poświęcony-sprawom-obrony-kresów-zachodnich-i-kresów-wschodnich-1934,-nr-1,-s.21