Konsul polski z Bombaju zwiedził Gdynię // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 6, s. 7

Konsul polski z Bombaju w Gdyni

Konsul polski z Bombaju w Gdyni