Kradziona bawełnę transportował z Gdyni do Bydgoszczy // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 123, s. 7

Kradziona bawełnę transportował z Gdyni do Bydgoszczy // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 123, s. 7

Kradziona bawełnę transportował z Gdyni do Bydgoszczy // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 123, s. 7