KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy – Zespół niezależnych ekspertów – Komisariat Awaryjny – Legalizacja dokumentów – Wywiadownia gospodarcza // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 3, s. 2

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza