Ks. prałat Hilary Jastak (1914-2000) / oprac. Wiesława Kwiatkowska // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [343]-351. – Il.

Ks. prałat Hilary Jastak (1914-2000)