Kwestja Emigracji / Stefan Dziewulski. – Warszawa. – 1925