Lekkomyślny fałszerz przed sądem // Gazeta Bydgoska. – 1932, nr 127, s. 6