[M/S BATORY] Dziób wodowanego transatlantyku BATORY. Widoczne dźwigi portowe

Dziób wodowanego transatlantyku BATORY. Widoczne dźwigi portowe
Dziób wodowanego transatlantyku BATORY. Widoczne dźwigi portowe