Meteorologia, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 // Redakcja Bolesław Polkowski // Redakcja Bolesław Polkowski Kierownik Biura Statystycznego. – Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia 1934

Meteorologia, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934 // Redakcja Bolesław Polkowski // Redakcja Bolesław Polkowski Kierownik Biura Statystycznego. – Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia 1934