Morderca bezrobotnego będzie jutro stracony w Gdyni // 5ta Rano. – 1933, nr 150, s. 2

5ta RANO 1933, nr 150 s. 2