Morskie exlibrisy / Andrzej Sitek // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [161]-162. – Il.

Morskie exlibrisy