[Uroczystość powitania 8 Kompanii Rezerwowej Policji Państwowej w Gdyni]] // Morze i Kolonie. – 1939, nr 1, s. 34

[Uroczystość powitania 8 Kompanii Rezerwowej]