Morze:organ Ligi Morskiej i Rzecznej z dodatkiem “Pionier Kolonjalny” w tekście. – 1931, nr 3

Morze:organ Ligi Morskiej i Rzecznej. - 1931, nr 3

Morze:organ Ligi Morskiej i Rzecznej. - 1931, nr 3