Na czem polega amerykańskie tempo budowy Gdyni? // Dziennik Wileński. – 1931, dod. Życie z dnia 30 sierpnia, s. 5

Na czem polega amerykańskie tempo budowy Gdyni? // Dziennik Wileński. - 1931, dod. Życie z dnia 30 sierpnia, s. 5

Na czem polega amerykańskie tempo budowy Gdyni? // Dziennik Wileński. – 1931, dod. Życie z dnia 30 sierpnia, s. 5