Nad brzegami polskiego morza // Dziennik Wileński. – 1932, 10 lipca, dodatek Życie

Nad brzegami polskiego morza // Dziennik Wileński. - 1932, 10 lipca, dodatek Życie

Nad brzegami polskiego morza // Dziennik Wileński. – 1932, 10 lipca, dodatek Życie