Nadmorski park wypoczynku w Kolibkach / Barbara Bielecka, Konrad Ruth // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [79]-85. – Il., map.

Nadmorski park wypoczynku w Kolibkach