Niemcy-ogłosili-treść-listu-Hitlera—Prowokacyjne-żądania-zawarte-w-16-punktach