Nieobecny, nieusprawiedliwiony / Małgorzata Sokołowska // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 2

Nieobecny, nieusprawiedliwiony / Małgorzata Sokołowska // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 2