53232_Bomas_Pawe_1929_Notatka_informacyjna_o_porcie_w_Gd-1