Nowy magazyn portowy // Gazeta Kartuska. – 1936, nr 6, s. 3

Nowy magazyn portowy // Gazeta Kartuska. - 1936, nr 6, s. 3

Nowy magazyn portowy // Gazeta Kartuska. – 1936, nr 6, s. 3