Kurjer Poznański 1924, nr 2, s. 9

Historia Polski. Początki polskiej gopodarki morskie w okresie międzywojennym (lata 1918-1939)

O wolny dostęp Polski do morza // Kurjer Poznański. – 1924, nr 2, s. 9