Obawy niemieckie przed rozwojem Gdyni //Gazeta Kartuska. – 1929, nr 74, s. 3

Obawy niemieckie przed rozwojem Gdyni //Gazeta Kartuska. - 1929, nr 74, s. 3

Obawy niemieckie przed rozwojem Gdyni //Gazeta Kartuska. – 1929, nr 74, s. 3