Obroty portowe w marcu [1932 roku] 2

portowe w marcu [1932 roku] 1
Obroty portowe w marcu [1932 roku] 1