Obroty portu gdyńskiego w I-ym półroczu r. 1938

Obroty portu gdyńskiego w I-ym półroczu r. 1938

Obroty portu gdyńskiego w I-ym półroczu r. 1938