OBYWATELE! // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 32, s. 8

OBYWATELE!

OBYWATELE!