Od Redakcji // Rocznik Gdyński. – 1986, nr 7, s. [7]-10. – Il.

Od Redakcji Roczn