Oficerowie Marynarki Wojennej przed sądami wojskowymi (1945-1952) / Czesław Ciesielski // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [63]-82. – Portr.

Oficerowie Marynarki Wojennej przed sądami wojskowymi (1945-1952)