dzs684

Oficerowie Marynarki Wojennej przed sądami wojskowymi (1945-1952)
dzs683
dzs685