[ORP BURZA] ORP “Burza” i ORP “Wicher” zacumowane przy pomoście Bluchera

[ORP BURZA] ORP "Burza" i ORP "Wicher" zacumowane przy pomoście Bluchera

[ORP BURZA] ORP “Burza” i ORP “Wicher” zacumowane przy pomoście Bluchera