[ORP CZAJKA] Trałowce ORP RYBITWA, CZAJKA, MEWA i JASKÓŁKA

Marynarze podczas wspinaczki na maszty w ramach zajęć gimnastycznych. Widoczne trałowce typu FM - z prawej ORP RYBITWA