Gazeta-[ORP GRYF] O.R.P. “Gryf”przybył do Gdyni // Gazeta Poleska. – 1938, nr 10, s. 5Poleska-1938,–nr-10,-s

[ORP GRYF] O.R.P. "Gryf"przybył do Gdyni // Gazeta Poleska. - 1938, nr 10, s. 5

[ORP GRYF] O.R.P. “Gryf”przybył do Gdyni // Gazeta Poleska. – 1938, nr 10, s. 5