[ORP ISKRA] Marynarze ORP ISKRA na tle panoramy miasta

Część załogi okrętu ORP WILIA pod palmą