Osadnictwo wczesnośredniowieczne Gdyni i najbliższej okolicy w świetle badań archeologicznych / Zdzisława Ratajczyk // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 5, s. 66-81. – Il.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne Gdyni i najbliższej okolicy w świetle badań archeologicznych