AKTUALNOŚCI Z DAWNYCH LAT PAMIĘTAJCIE O TEM, ŻE WYROBY POLSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO NIE USTĘPUJĄ W NICZEM WYROBOM ZAGRANICZNYM I NALEŻĄ DO NAJLEPSZYCH W ŚWIECIE ŻĄDAJCIE W SPRZEDAŻY OKRĘTOWE NA STATKACH “PIŁSUDSKI” “BATORY”

Pamiętajcie