PATROL. KWARTALNIK POMORSKIEJ POLICJI. – 2012, czerwiec, www.pomorska.policja.gov.pl