Pięćdziesięciolecie pierwszej powojennej matury w Gdyni / Teresa Romiszewska // Rocznik Gdyński. – 1997, nr 12, s. [141]147. – Il.

Pomnik Ofiar Grudnia 1970: symbol pamięci nieustannej, przestrogi i nadziei