Pierwsi mieszkańcy z epoki kamienia. Najstarsi łowcy, zbieracze i rolnicy na terenie Gdyni

Pierwsi mieszkańcy z epoki kamienia. Najstarsi łowcy, zbieracze i rolnicy na terenie Gdyni

Pierwsi mieszkańcy z epoki kamienia. Najstarsi łowcy, zbieracze i rolnicy na terenie Gdyni

10131