10134

Pierwsi mieszkańcy z epoki kamienia. Najstarsi łowcy, zbieracze i rolnicy na terenie Gdyni
10133
10135