Pierwszej egzekucji w Gdyni dokona dzisiaj kat Braun // Dzień Dobry. – 1935, nr 147, s. 1