Pilotaż do 1939 r.

W okresie międzywojennym dla‎ ‎wszystkich‎ ‎statków‎ ‎ponad‎ ‎1000‎ ‎TRB‎ ‎pilotaż‎ był obowiązkowy

Przybywający‎ ‎statek winien‎ ‎zatrzymać‎ ‎się‎ ‎na‎ ‎redzie,‎ ‎w‎ ‎dowolnie‎ ‎wybranym‎ ‎miejscu,‎ ‎możliwie‎ ‎blisko‎ ‎Mola‎ ‎Wschodniego.
Statki‎ ‎wprowadzane‎ były ‎do‎ ‎portu‎ ‎przez‎ ‎pilota‎ ‎rządowego. Odpowiedzialność‎ ‎za‎ ‎manewry‎ ‎statkiem,‎ ‎jak‎ ‎również‎ ‎za‎ ‎sposób‎ ‎użycia‎ ‎tam‎ ‎pomocy‎ ‎holowników,‎ ‎oraz‎ ‎za‎ ‎zacumowanie‎ ‎statków‎ ‎do‎ ‎nadbrzeży‎ ‎spoczywa‎ło ‎wyłącznie‎ ‎na‎ ‎kapitanie‎ ‎statku,‎ ‎który‎ ‎winien‎ ‎postępować‎ ‎zgodnie‎ ‎ze‎ ‎wskazaniami‎ ‎pilota,‎ ‎lecz‎ ‎według‎ ‎własnego‎ ‎uznania‎ ‎co‎ ‎do‎ ‎sposobu‎ ‎wykonania‎ ‎zaleceń‎ ‎pilota.‎ ‎Holowniki‎ ‎portowe‎ ‎są‎ ‎w‎ ‎wyłącznym‎ ‎zarządzie‎ ‎państwowej‎ ‎administracji‎ ‎portu.

Literatura: Informator portowy GDAŃSK‎ ‎I‎ ‎GDYNIA (urządzenia portowe, plany, opłaty, linje okrętowe), Nakładem ‎Ministerstwa Komunikacji, Warszawa 19‎3‎0.

Przeczytaj również

Najnowsze