Pisanie na maszynach. Kursy miesięczne za opłatą zł. 12,00 Proszę o rychłe zgłoszenia ze względu na ilość miejsc // Gazeta Gdańska. – 1935, [brak danych]

Pisanie na maszynach. Kursy miesięczne

Pisanie na maszynach. Kursy miesięczne