Pół wieku gdyńskiej spółdzielni mieszkaniowej / Andrzej Preyss // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [51]-55. – Il., portr.

Pół wieku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej