Policjanci prowadzą działania “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W GDYNI
http://www.gdynia.policja.gov.pl/m17/informacje/wiadomosci/90334,Policjanci-prowadza-dzialania-Niechronieni-uczestnicy-ru chu-drogowego.html 2020-05-30, 19:47