Polityka emigracyjna / Adam Jarzyna. – Lwów, 1933

Polityka emigracyjna / Adam Jarzyna. - Lwów, 1933