Półrocze działalności eksportowej Kompanji Handlu Zamorskiego

Połowy ryb morskich w listopadzie 1933 r.

Półrocze działalności eksportowej Kompanji Handlu Zamorskiego

Połowy ryb morskich w listopadzie 1933 r.