Polska flota handlowa // Kurjer Poznański.- 1919, nr 61, s. 3

Polska flota handlowa // Kurjer Poznański.- 1919, nr 61, s. 3

Polska flota handlowa // Kurjer Poznański.- 1919, nr 61, s. 3