Polska na Morzu : pismo Ligi Morskiej i Kolonjalnej. – Liga Morska i Kolonialna, 1935, nr 1

Latarnia Morska: tygodnik ilustrowany poświęcony Polsce nad morzem. – Gdynia : Balto Polak – Zakłady Graficzne i Wydawnicze, 1934, nr 21

Polska na Morzu : pismo Ligi Morskiej i Kolonjalnej. - Liga Morska i Kolonialna, 1935, nr 1