dzs307

Polska Partia Robotnicza i Polska Parta Socjalistyczna na terenie Gdyni w latach 1945-1948
Polska Partia Robotnicza i Polska Parta Socjalistyczna na terenie Gdyni w latach 1945-1948
dzs308