Polska polityka kolonjalna i kolonizacyjna. Zarys teoretyczny, opracowany w świetle problemu zamorskiej ekspansji narodowej. -Warszawa. – 1925

Polska polityka kolonjalna i kolonizacyjna. Zarys teoretyczny, opracowany w świetle problemu zamorskiej ekspansji narodowej. -Warszawa. - 1925
Polska-polityka-kolonialna-i-kolonizacyjna-zarys-2