Polska polityka kolonjalna i kolonizacyjna. Zarys teoretyczny, opracowany w świetle problemu zamorskiej ekspansji narodowej. -Warszawa. – 1925

Polska polityka kolonjalna i kolonizacyjna. Zarys teoretyczny, opracowany w świetle problemu zamorskiej ekspansji narodowej. -Warszawa. - 1925

Polska polityka kolonjalna i kolonizacyjna. Zarys teoretyczny, opracowany w świetle problemu zamorskiej ekspansji narodowej. -Warszawa. – 1925